Stocks-ROG.ZU-Roche Holding Ltd

ROG.ZU Roche Holding Ltd

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Roche Holding Ltd met 7.21% en bedroegen 58.72B. Het netto-inkomen decreased met 8.67% naar 12.36B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 20.30 naar 18.57.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering