Stocks-RSKD-Riskified Inc.

RSKD Riskified Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Riskified Inc. met 14.01% en bedroegen 261.25M. Het netto-inkomen increased met 41.87% naar -103.99M. De totale activa decreased met NaN naar 496.42M en WPA decreased van N/A naar -0.62.
RSKDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
48.47%
Nettowinstmarge
-33.85%
Winstmarge
-29.69%
Rendement op investering
-21.30%