Stocks-SAF.PA-SAFRAN

SAF.PA SAFRAN

150.88 2.28 (1.53%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SAFRAN met 29.01% en bedroegen 19.52B. Het netto-inkomen decreased met 3,667.65% naar -2.43B. De totale activa decreased met NaN naar 10.92B en WPA decreased van N/A naar -5.76.
SAF.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.98%
Nettowinstmarge
1.13%
Winstmarge
10.99%
Rendement op investering
2.06%