Stocks-SAH-Sonic Automotive Inc

SAH Sonic Automotive Inc

52.31 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sonic Automotive Inc met 12.94% en bedroegen 14.00B. Het netto-inkomen decreased met 74.63% naar 88.50M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 8.06 naar 2.23.
SAHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.89%
Nettowinstmarge
1.08%
Winstmarge
3.99%
Rendement op investering
4.84%