Stocks-SALM.OL-SalMar ASA

SALM.OL SalMar ASA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SalMar ASA met 33.99% en bedroegen 20.16B. Het netto-inkomen increased met 35.23% naar 3.61B. De totale activa increased met 56.02% naar 24.16B en WPA increased van 22.57 naar 27.60.
SALM.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.71%
Nettowinstmarge
17.31%
Winstmarge
22.10%
Rendement op investering
14.06%