Stocks-SANM-Sanmina Corp

SANM Sanmina Corp

58.20 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Sanmina Corp met 13.24% en bedroegen 8.94B. Het netto-inkomen increased met 27.87% naar 327.51M. De totale activa increased met 24.57% naar 2.32B en WPA increased van 4.06 naar 5.18.
SANMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.38%
Nettowinstmarge
2.84%
Winstmarge
5.00%
Rendement op investering
9.86%