Stocks-SBRA-Sabra Health Care REIT Inc

SBRA Sabra Health Care REIT Inc

12.97 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sabra Health Care REIT Inc met 3.68% en bedroegen 618.13M. Het netto-inkomen increased met 31.48% naar -77.61M. De totale activa decreased met 9.56% naar 3.06B en WPA increased van -0.52 naar -0.34.
SBRAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
40.39%
Nettowinstmarge
1.22%
Winstmarge
36.47%
Rendement op investering
0.09%