Stocks-SBS-Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR

SBS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR met 18.23% en bedroegen 4.27B. Het netto-inkomen increased met 41.43% naar 604.37M. De totale activa increased met 15.66% naar 5.18B en WPA increased van 0.63 naar 0.88.
SBSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.23%
Nettowinstmarge
12.54%
Winstmarge
21.19%
Rendement op investering
6.61%