Stocks-SDF.DE-K+S Aktiengesellschaft

SDF.DE K+S Aktiengesellschaft

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van K+S Aktiengesellschaft met 76.67% en bedroegen 5.68B. Het netto-inkomen decreased met 30.59% naar 1.51B. De totale activa increased met 26.85% naar 6.72B en WPA decreased van 11.80 naar 7.88.
SDF.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.06%
Nettowinstmarge
4.08%
Winstmarge
19.73%
Rendement op investering
2.93%