Stocks-SEE-Sealed Air Corp

SEE Sealed Air Corp

34.72 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sealed Air Corp met 1.95% en bedroegen 5.64B. Het netto-inkomen increased met 0.02% naar 491.30M. De totale activa increased met 38.36% naar 344.10M en WPA increased van 3.22 naar 3.33.
SEEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.26%
Nettowinstmarge
8.39%
Winstmarge
16.17%
Rendement op investering
11.99%