Stocks-SGMO-Sangamo Therapeutics Inc

SGMO Sangamo Therapeutics Inc

0.5000 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sangamo Therapeutics Inc met 0.54% en bedroegen 111.30M. Het netto-inkomen decreased met 7.84% naar -192.28M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van -1.23 naar -1.25.
SGMOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
89.77%
Nettowinstmarge
-132.28%
Winstmarge
-53.28%
Rendement op investering
-35.68%