Stocks-SGRO.L-Segro

SGRO.L Segro

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Segro met 23.20% en bedroegen 669.00M. Het netto-inkomen decreased met 147.46% naar -1.93B. De totale activa decreased met 15.35% naar 11.37B en WPA decreased van 3.38 naar -1.60.
SGRO.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
63.14%
Nettowinstmarge
246.11%
Winstmarge
51.10%
Rendement op investering
8.20%