Stocks-SIG-Signet Jewelers LTD

SIG Signet Jewelers LTD

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Signet Jewelers LTD met 0.21% en bedroegen 7.84B. Het netto-inkomen decreased met 51.07% naar 376.70M. De totale activa increased met 0.74% naar 2.23B en WPA decreased van 12.22 naar 6.64.
SIGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.87%
Nettowinstmarge
4.02%
Winstmarge
8.92%
Rendement op investering
9.16%