Stocks-SIKA.ZU-Sika Ltd

SIKA.ZU Sika Ltd

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Sika Ltd met 7.13% en bedroegen 11.24B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
SIKA.ZUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.38%
Nettowinstmarge
10.35%
Winstmarge
13.21%
Rendement op investering
12.27%