Stocks-SLVM-Sylvamo Corp.

SLVM Sylvamo Corp.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sylvamo Corp. met 3.60% en bedroegen 3.63B. Het netto-inkomen increased met 1.51% naar 336.00M. De totale activa increased met 272.53% naar 678.00M en WPA decreased van 7.50 naar 2.66.
SLVMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.42%
Nettowinstmarge
8.08%
Winstmarge
12.88%
Rendement op investering
14.17%