Stocks-SM-SM Energy Co

SM SM Energy Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SM Energy Co met 28.05% en bedroegen 3.36B. Het netto-inkomen increased met 2,969.23% naar 1.11B. De totale activa increased met 49.55% naar 3.09B en WPA increased van 0.29 naar 8.96.
SMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
47.58%
Nettowinstmarge
-11.29%
Winstmarge
41.90%
Rendement op investering
0.80%