Stocks-SMIN.L-Smiths Group

SMIN.L Smiths Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: increased de inkomsten van Smiths Group met 18.36% en bedroegen 3.04B. Het netto-inkomen increased met 1,638.46% naar 226.00M. De totale activa decreased met NaN naar 2.41B en WPA decreased van N/A naar 0.64.
SMIN.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
35.10%
Nettowinstmarge
4.49%
Winstmarge
14.42%
Rendement op investering
3.43%