Stocks-SNAP-Snapchat Inc

SNAP Snapchat Inc

17.45 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Snapchat Inc met 11.78% en bedroegen 4.60B. Het netto-inkomen decreased met 192.99% naar -1.43B. De totale activa decreased met NaN naar 2.58B en WPA decreased van N/A naar -0.89.
SNAPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
53.33%
Nettowinstmarge
-35.22%
Winstmarge
-31.63%
Rendement op investering
-20.23%