Stocks-SOON.ZU-Sonova Holding AG

SOON.ZU Sonova Holding AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Sonova Holding AG met 11.13% en bedroegen 3.74B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
SOON.ZUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
70.27%
Nettowinstmarge
18.39%
Winstmarge
19.53%
Rendement op investering
16.62%