Stocks-SRG.MI-Snam Group

SRG.MI Snam Group

4.396 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Snam Group met 6.04% en bedroegen 3.50B. Het netto-inkomen decreased met 55.20% naar 672.00M. De totale activa decreased met NaN naar 7.52B en WPA decreased van N/A naar 0.20.
SRG.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.14%
Nettowinstmarge
36.52%
Winstmarge
35.70%
Rendement op investering
6.28%