Stocks-SVT.L-Severn Trent

SVT.L Severn Trent

2505.24 94.86 (3.94%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Severn Trent met 11.41% en bedroegen 2.17B. Het netto-inkomen increased met 251.61% naar 132.20M. De totale activa decreased met 23.21% naar 970.60M en WPA increased van -0.35 naar 0.52.
SVT.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
23.50%
Nettowinstmarge
7.94%
Winstmarge
23.50%
Rendement op investering
2.03%