Stocks-SYNA-Synaptics Inc.

SYNA Synaptics Inc.

103.85 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: decreased de inkomsten van Synaptics Inc. met 22.11% en bedroegen 1.36B. Het netto-inkomen decreased met 71.42% naar 73.60M. De totale activa decreased met 1.82% naar 1.24B en WPA decreased van 6.33 naar 1.83.
SYNAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
46.82%
Nettowinstmarge
6.71%
Winstmarge
1.32%
Rendement op investering
5.31%