Stocks-SYY-Sysco Corp

SYY Sysco Corp

71.07 1.16 (1.66%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Sysco Corp met 11.20% en bedroegen 76.32B. Het netto-inkomen increased met 30.27% naar 1.77B. De totale activa increased met 44.38% naar 2.04B en WPA increased van 2.64 naar 3.47.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering