Stocks-SZG.DE-Salzgitter

SZG.DE Salzgitter

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Salzgitter met 28.09% en bedroegen 12.55B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
SZG.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.68%
Nettowinstmarge
1.96%
Winstmarge
2.98%
Rendement op investering
4.93%