Stocks-TDS-Telephone And Data Systems Inc

TDS Telephone And Data Systems Inc

18.74 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Telephone And Data Systems Inc met 1.58% en bedroegen 5.41B. Het netto-inkomen decreased met 61.70% naar 72.00M. De totale activa decreased met 1.93% naar 6.62B en WPA decreased van 1.00 naar -0.07.
TDSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.43%
Nettowinstmarge
2.68%
Winstmarge
2.32%
Rendement op investering
1.54%