Stocks-TEL.OL-Telenor

TEL.OL Telenor

115.00 1.60 (1.41%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Telenor met 1.66% en bedroegen 87.20B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
TEL.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.72%
Nettowinstmarge
9.02%
Winstmarge
20.91%
Rendement op investering
6.56%