Stocks-TFC-Truist Financial Corp

TFC Truist Financial Corp

36.20 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Truist Financial Corp met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 116.71% naar -1.05B. De totale activa decreased met 2.12% naar 59.25B en WPA decreased van 4.43 naar -1.09.
TFCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
16.24%
Winstmarge
18.75%
Rendement op investering
3.07%