Stocks-TKA.DE-ThyssenKrupp AG

TKA.DE ThyssenKrupp AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van ThyssenKrupp AG met 8.76% en bedroegen 37.54B. Het netto-inkomen decreased met 263.86% naar -1.99B. De totale activa decreased met NaN naar 12.69B en WPA decreased van N/A naar -3.33.
TKA.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.08%
Nettowinstmarge
-5.14%
Winstmarge
-4.49%
Rendement op investering
-12.11%