Stocks-TLX.DE-Talanx AG

TLX.DE Talanx AG

67.42 1.02 (1.54%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Talanx AG met 14.01% en bedroegen 49.90B. Het netto-inkomen increased met 42.25% naar 2.46B. De totale activa decreased met 29.83% naar 12.59B en WPA increased van 4.00 naar 4.63.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering