Stocks-TMPL.L-Temple Bar Investment Trust PLC

TMPL.L Temple Bar Investment Trust PLC

230.15 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Temple Bar Investment Trust PLC met 104.73% en bedroegen -7.78M. Het netto-inkomen decreased met 110.19% naar -15.97M. De totale activa decreased met 8.87% naar 726.35M en WPA decreased van 2.35 naar -0.05.
TMPL.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
99.04%
Nettowinstmarge
-211.60%
Winstmarge
97.53%
Rendement op investering
-5.14%