Stocks-TRIP-TripAdvisor Inc

TRIP TripAdvisor Inc

19.70 0.39 (2.02%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 decreased de inkomsten van TripAdvisor Inc met 22.88% en bedroegen 354.00M. Het netto-inkomen decreased met 112.00% naar -3.00M. De totale activa increased met 5.90% naar 861.00M en WPA decreased van 0.17 naar -0.02.
TRIPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
85.72%
Nettowinstmarge
-9.57%
Winstmarge
7.24%
Rendement op investering
-1.98%