Stocks-TRIP-TripAdvisor Inc

TRIP TripAdvisor Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van TripAdvisor Inc met 65.41% en bedroegen 1.49B. Het netto-inkomen increased met 113.51% naar 20.00M. De totale activa increased met 9.13% naar 861.00M en WPA increased van -1.08 naar 0.14.
TRIPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
86.82%
Nettowinstmarge
-13.71%
Winstmarge
6.28%
Rendement op investering
-4.29%