Stocks-TROW-T Rowe Price Group Inc

TROW T Rowe Price Group Inc

108.98 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van T Rowe Price Group Inc met 15.43% en bedroegen 6.49B. Het netto-inkomen decreased met 53.16% naar 1.41B. De totale activa decreased met 5.60% naar 9.69B en WPA decreased van 13.12 naar 6.70.
TROWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
80.47%
Nettowinstmarge
34.18%
Winstmarge
33.23%
Rendement op investering
26.79%