Stocks-TRVG-Trivago NV-ADR

TRVG Trivago NV-ADR

2.53 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Trivago NV-ADR met 31.61% en bedroegen 562.28M. Het netto-inkomen decreased met 1,156.78% naar -133.70M. De totale activa decreased met 24.01% naar 599.51M en WPA decreased van 0.04 naar -0.38.
TRVGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
96.53%
Nettowinstmarge
-29.34%
Winstmarge
10.52%
Rendement op investering
-12.01%