Stocks-TRYG.CO-Tryg A/S

TRYG.CO Tryg A/S

137.00 1.72 (1.28%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Tryg A/S met 40.08% en bedroegen 34.11B. Het netto-inkomen decreased met 28.91% naar 2.25B. De totale activa decreased met 13.27% naar 42.50B en WPA decreased van 5.51 naar 3.47.
TRYG.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
10.87%
Winstmarge
17.49%
Rendement op investering
11.77%