Stocks-U-Unity Software Inc.

U Unity Software Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Unity Software Inc. met 25.26% en bedroegen 1.39B. Het netto-inkomen decreased met 72.64% naar -919.49M. De totale activa decreased met NaN naar 3.75B en WPA decreased van N/A naar -2.97.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering