Stocks-UBI.PA-Ubisoft Entertainment SA

UBI.PA Ubisoft Entertainment SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van Ubisoft Entertainment SA met 14.63% en bedroegen 1.81B. Het netto-inkomen decreased met 722.26% naar -494.70M. De totale activa decreased met 18.05% naar 1.48B en WPA decreased van 0.65 naar -4.08.
UBI.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.74%
Nettowinstmarge
-4.27%
Winstmarge
-16.50%
Rendement op investering
-1.43%