Stocks-UCB.BR-UCB SA

UCB.BR UCB SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van UCB SA met 4.50% en bedroegen 5.52B. Het netto-inkomen decreased met 60.23% naar 420.00M. De totale activa decreased met NaN naar 9.06B en WPA decreased van N/A naar 2.14.
UCB.BRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
64.76%
Nettowinstmarge
13.91%
Winstmarge
11.52%
Rendement op investering
7.79%