Stocks-UPM.HE-UPM-Kymmene Oyj

UPM.HE UPM-Kymmene Oyj

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van UPM-Kymmene Oyj met 10.75% en bedroegen 10.46B. Het netto-inkomen decreased met 74.68% naar 394.00M. De totale activa decreased met 10.04% naar 11.59B en WPA decreased van 2.86 naar 0.73.
UPM.HEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.41%
Nettowinstmarge
9.32%
Winstmarge
8.19%
Rendement op investering
7.14%