Stocks-VALMT.HE-Valmet Corporation

VALMT.HE Valmet Corporation

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Valmet Corporation met 28.95% en bedroegen 5.07B. Het netto-inkomen increased met 14.19% naar 338.00M. De totale activa increased met 87.76% naar 2.50B en WPA decreased van 1.98 naar 1.92.
VALMT.HEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.21%
Nettowinstmarge
6.50%
Winstmarge
9.29%
Rendement op investering
15.13%