Stocks-VC-Visteon Corp

VC Visteon Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Visteon Corp met 35.45% en bedroegen 3.76B. Het netto-inkomen increased met 160.00% naar 130.00M. De totale activa increased met 25.65% naar 774.00M en WPA increased van 1.44 naar 4.35.
VCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
11.82%
Nettowinstmarge
1.25%
Winstmarge
6.60%
Rendement op investering
4.08%