Stocks-VK.PA-Vallourec SA

VK.PA Vallourec SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Vallourec SA met 4.65% en bedroegen 5.11B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van -1.60 naar N/A.
VK.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.53%
Nettowinstmarge
-14.71%
Winstmarge
19.56%
Rendement op investering
-23.53%