Stocks-VOE.DE-Voestalpine AG

VOE.DE Voestalpine AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Voestalpine AG met 22.13% en bedroegen 18.23B. Het netto-inkomen decreased met 18.42% naar 1.09B. De totale activa decreased met NaN naar 7.77B en WPA decreased van N/A naar 6.01.
VOE.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.47%
Nettowinstmarge
3.20%
Winstmarge
5.16%
Rendement op investering
5.22%