Stocks-VRSK-Verisk Analytics

VRSK Verisk Analytics

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Verisk Analytics met 16.73% en bedroegen 2.50B. Het netto-inkomen increased met 56.40% naar 1.04B. De totale activa decreased met 37.81% naar 1.77B en WPA increased van 4.08 naar 6.00.
VRSKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.84%
Nettowinstmarge
27.30%
Winstmarge
44.25%
Rendement op investering
14.24%