Stocks-VRSN-Verisign

VRSN Verisign

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Verisign met 7.33% en bedroegen 1.42B. Het netto-inkomen decreased met 14.15% naar 673.80M. De totale activa decreased met 23.93% naar -1.56B en WPA decreased van 7.00 naar 6.24.
VRSNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
86.55%
Nettowinstmarge
55.13%
Winstmarge
66.79%
Rendement op investering
212.27%