Stocks-VRTX-Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated

353.46 -0.69 (-0.19%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Vertex Pharmaceuticals Incorporated met 17.91% en bedroegen 8.93B. Het netto-inkomen increased met 41.84% naar 3.32B. De totale activa increased met 37.75% naar 13.91B en WPA increased van 9.01 naar 12.82.
VRTXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
87.69%
Nettowinstmarge
41.94%
Winstmarge
39.90%
Rendement op investering
26.31%