Stocks-WAB-Wabtec Corp

WAB Wabtec Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Wabtec Corp met 6.90% en bedroegen 8.36B. Het netto-inkomen increased met 13.45% naar 641.00M. De totale activa decreased met 0.90% naar 10.15B en WPA increased van 2.96 naar 3.46.
WABInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.38%
Nettowinstmarge
6.03%
Winstmarge
13.40%
Rendement op investering
3.37%