Stocks-WAF.DE-Siltronic

WAF.DE Siltronic

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Siltronic met 16.12% en bedroegen 1.51B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
WAF.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.45%
Nettowinstmarge
16.37%
Winstmarge
18.84%
Rendement op investering
19.61%