Stocks-WDC-Western Digital Corporation

WDC Western Digital Corporation

58.45 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: decreased de inkomsten van Western Digital Corporation met 34.45% en bedroegen 12.32B. Het netto-inkomen decreased met 213.73% naar -1.71B. De totale activa decreased met 4.07% naar 11.72B en WPA decreased van 4.75 naar -5.44.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering