Stocks-WEN-Wendy's

WEN Wendy's

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van Wendy's met 0% en bedroegen 2.10B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
WENInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
28.91%
Nettowinstmarge
8.46%
Winstmarge
17.30%
Rendement op investering
3.68%