Stocks-WES-Western Midstream Partners LP

WES Western Midstream Partners LP

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Western Midstream Partners LP met 20.53% en bedroegen 3.25B. Het netto-inkomen increased met 32.57% naar 1.25B. De totale activa increased met 0.40% naar 3.11B en WPA increased van 2.18 naar 3.00.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering